بسم الله الرحمن الرحیم

به نام خداوند جان و خرد                          کزین برتر اندیشه بر نگذرد

اقتدار حقیقی یک ملت در گرو علم است، علم است که بقیه منابع و مایه­های اقتدار را به کشور ارزانی می­دارد. مقام معظم رهبری

شکوه و عظمت بهار نشانه آفرینش زیبای آفریدگان است و  ماه مهر بهار دانش و همدلی و همزبانی دانشمندان و خردورزان و تلاش این بزرگان در گرو کوشش آنها برای ساختن بشر به معنی واقعی آن و گام نهادن در مسیر دانش و پالایش نفس و سر انجام پیشرفت در جهات متفاوت است.

سال دانش آموزی و دانشجویی نو را با این نگاه آغاز می­کنیم که همراهی و همدلی و همزبانی همه مردم  با ستودن تلاش دلسوزان در سنگر سیاست خارجی را تداعی نموده و ما نیز به نوبه خود در سویی دیگر به جهانیان بزرگی دانش ایران زمین و توانایی بلند قامتان دانش پژوه این برو بوم را به نمایش بگذاریم.

آنچه یک کشور را می­سازد تلاش دلسوزانه دانشمندان آن سرزمین است که همه نگاه خود را پیوسته به آرمانهای بلند مردم خود گره می زنند. و مهر این بزرگی را باز آفرینی می کند.

دانشگاهیان با نگاهی نو، همراه با دانش جویان و دانش پژوهی کشور همواره در پی رسیدن به اهدافی خواهند بود  که ایران با شکوه را در بلندای قله افتخار قرار دهد.

آغازین روز دانش آموزی و معرفت اندوزی را به شما دانشگاهیان، دانشجویان و دانش­پژوهان و همکاران گرانقدرم شادباش گفته و از آن آموزگار بزرگ سربلندی برای شما و مردم سر افراز ایران خواستارم. امید دارم با تلاش پیگیر بتوانیم بر مشکلات کنونی پیروز گشته و ایرانی پر افتخار را به جهانیان معرفی کنیم.

  دکتر علیرضا  قربانی

  رئیس دانشگاه پیام نور مرکز گنبد