آدرس دانشگاه
گنبد کاووس: انتهای بلوار دانشجو دانشگاه پیام نور گنبد  صندوق پستی:35151-49791 آدرس پستی
نام ونام خانوادگی سمت تلفن داخلی  تلفن مستقیم
غلامعلی وظیفه خواه متصدی تلفخانه 205 33381910-12
حدیثه ذبیحی رییس آموزش 224 33386976
راضیه ضیغمی کارشناس آموزش 216 33386975
دکترسیدبهروزنهضتی رییس مرکز 200 33386571
زلیخا قره مشک غراوی مسئول فارغ التحصیلان 209 33386560
علی اصغرمیرحسینی حراست-مسئول اموردانشجویی 254 33384461
حمیدتوماج مسئول پژوهش 213 33346976
محمدعضدی رییس اداری مالی 202 33384421
درویشعلی ممشلی مسئول فناوری اطلاعات 225 33381914
ابراهیم خرمالی  اموراداری-کارشناس حسابداری 206 33381180
نگهبانی برادران - 240 33380580
شهلا شیردل مسئول کتابخانه 237  
طاهره برزویی مسئول دفترریاست 201  
حمیدگلدوست مسئول دبیرخانه 203  
مجتبی میرحسینی مسئول برنامه ریزی 266  
محمدخسروی مسئول آزمایشگاه 251  
ناصرگلرخ مسئول امورکلاس ها 232  
اسماعیل مهرانگیز مسئول امورفرهنگی 241  
احمددانش پور مسئول امتحانات 222  
مهرانگیز حسنی کارشناس مالی 204  
علی مسلمی کارشناس کتابخانه 236  
فاطمه گودرزی کارشناس فارغ التحصیلان 210  
مرضیه زاهدی محبوب کارشناس فارغ التحصیلان 210  
علی داودی کارشناس آموزش 217  
آزاده علی کارشناس آموزش 219  
عبدالسمیع نیازی کارشناس آموزش 212  
محمددردی فروتن کارشناس آموزش 213  
رضا امامی کارشناس آموزش 225  
فاطمه نوروزی کارشناس اموردانشجویی 252  
حالت قلیچ سواری کارپرداز 243  
منیرعطاخانی کاربر ارشد 220  
عابدین خسروی عضو هیات علمی 255  
احمدقلیچی عضو هیات علمی 257  
کمیل شهواری عضو هیات علمی 257  
رضا یازرلو عضو هیات علمی 257  
صغری حیدری عضو هیات علمی 258  
خدیجه ربیعی عضو هیات علمی 263  
فریده بیک زاده عضو هیات علمی 265  
بهزاد طعنه عضو هیات علمی 234  
خیرالنساءمحمدپور عضو هیات علمی 223  
دکترصادق برزگر عضو هیات علمی    
دکترآنه گلدی مهمیانی عضو هیات علمی 259  
دکترعبدالحمید نظری عضو هیات علمی 228  
مهدی بقایری عضو هیات علمی    
حسینعلی هاشم آبادی عضو هیات علمی    
عبادالله رجنی خدمات 253  
عاشورمحمدتوماج خدمات 227  
سیف الله نقیبی بایگان-راننده 260  
غلامرضا بشارتلو انباردار 242  
عبدالخلیل آقچه لی امین اموال 207  
دفترمشاوره مذهبی (صباغ) - 247  
بسیج خواهران - 245  
بسیج برادران - 246  
آشپزخانه - 250