معرفی رئیس دانش آموختگان مرکز

خانم زلیخا غراوی

نام ونام خانوادگی

کارشناس دانش آموختگان:آقای علی مسلمی

1.پرونده دانشجویانی که کل واحدهای دوره را با رعایت پیش نیاز گذرانده اند توسط مسئول رشته به واحد فارغ التحصیلان ارجاع داده می شود.(پرونده بدون کسری باشد.)

2. انجام امور مربوط به تسویه حساب وتکمیل فرمهای مربوطه.

3.تنظیم پرونده دانش آموختگی با توجه به دستورالعمل.

4.تکثیر پرونده دانش آموختگی با توجه به دستورالعمل .

5.ارسال پرونده فارغ التحصیلی به مرکز استان.

6.انجام کلیه مکاتبات مربوط به دانشجویان فارغ التحصیل،صدور دانشنامه،تاییدیه تحصیلی.

7.صدور گواهی موقت فراغت از تحصیل دوره کارشناسی وکاردانی.

8.نگهداری پرونده دانش آموختگانی که به علت استفاده از معافیت تحصیلی به حوزه نظام وظیفه معرفی شده اند تا زمان صدور کارت پایان خدمت معافیت پزشکی،تکفل یا ارائه گواهی اشتغال به خدمت سربازی.

توضیحات
 

ارتباط با ریاست