ردیف وضعیت نام ونام خانوادگی مدرک رشته تحصیلی آدرس پست الکترونیک  
1 هیات علمی  قراردادی صدیقه غنایی فوق لیسا نس      
2 هیات علمی  پیمانی مهدی بقایری فوق لیسا نس      
3 هیات علمی  پیمانی احمد قلیچی فوق لیسا نس      
4 هیات علمی  قراردادی کمیل شهواری فوق لیسا نس